INC.

INC.

Institit za Novu Komediju – Institut for New Comedy

Inc. je istraživački i produkcioni teatarski projekat trupe Jorik. U istraživačkom domenu Inc. sistematski i interdisciplinarno pristupa novom sagledavanju pojma smešnog. Produkcija pozorišne predstave je, razumljivo, ishodište istraživačke faze. Komičko suočavanje sa stvarnošću kao zadati okvir delovanja proizilazi iz doživljaja sveta kao nesklada. U svetu trećeg milenijuma nesklad se čini sve očitijim. Čovek-pojedinac prosto zaostaje za onim što samo čovečanstvo donosi. On nije sposoban da absorbuje tolike plodove progresa sa svim svojim nuspojavama, dok istovremeno žudi za ostvarenjem u takvom svetu. Žudi jer mora – nema drugog, što je opet spoznaja koja je nužno proistekla iz opšteg koncepta globalnog sela, dezideologizacije i hiperinformatičnosti. Zato pojam nove komedije više upućuje na novu realnost i poziciju čoveka unutar nje, nego na sam žanr. Rad na predstavi Profil: Vanja je uvodni projekat Inc.–a. Komički aspekti Čehova jesu registrovani u teatrologiji, ali u scenskim izvedbama Ujka Vanje uglavnom je preovladavao zazor da se u potpunosti zaroni u komediju ( ili zbog izostanka takvog doživljaja ili iz bojazni da bi se time banalizovao sadržaj). Čini se dovoljan razlog da Inc. krene upravo tim putem u istraživanje ovog Čehovljevog dela. Nakon toga, u 2012. i 2013. godini sledio je rad na predstavi Radovan dvehiljade trinaest Igora Marojevića i Žanka Tomića.