Milivoj Kostić

Milivoj Kostić

Milivoj Kostić, Valjevo, Srbija.

 • Postdiplomac na Interdisciplinarnim magistarskim studijima Univerziteta umetnosti u Beogradu na odseku Teorije umetnosti i medija.
 • Diplomirao na likovnom odseku na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
 • Maturirao na grafičkom odseku, smer repro-fotograf u srednjoj ekonomskoj školi u Valjevu.

Edukacije:

 • 2004.–2006. Institut za mentalno zdravlje, Beograd; Tavistok klinika, London; IOM, Rim (Psihosocijalni savetnik)
 • Društvo za integrativnu art psihoterapiju, Beograd (Art terapija)
 • OEBS, Sremska Mitrovica (Obuka službenih lica u zavodima zatvorenog tipa)
 • Sindikat Nezavisnost, Beograd (Izrada akcionog plana)2003.Tim psihokod, Novi Sad (Umeće komunikacije)
 • Centar za profesionalni razvoj i konsalting Univerziteta umetnosti, Beograd (Mediji i umetničke tehnike u funkciji estetizacije obrazovnog procesa)
 • Položio Državni ispit za rad u organima državne uprave, odlično vlada programima za obradu teksta, fotografije i videa te internet -web dizajnom. Služi se engleskim i francuskim jezikom.
 • 2007. Organizator kulturno-umetničkih aktivnosti u Kazneno-popravnom zavodu u Valjevu.
 • 2003. Profesor likovne kulture u Tehničkoj školi “Mihajlo Pupin”, Inđija.
 • 2001. Urednik likovnog programa u Kulturnom centru “Hadži Ruvim”, Lajkovac.
 • 2000. – 2001. Profesor umetničke radionice u Otvorenom klubu “Horizonti”, Valjevo.
 • Umetnički menadžer u Internacionalnom umetničkom studiju “Trnavac”, Valjevo.
 • Profesor u likovnoj radionici fondacije “Smart”, centar za mlade talente.
 • 1999. TV novinar i scenograf RTS TV Studio.
 • 1998. Profesor likovne radionice i Strip studija u Omladinskom centru, Valjevo.
 • Šest samostalnih i četrdesetak grupnih izložbi u Srbuji (YU) i inostranstvu.
 • Selektor više likovnih kolonija.
 • Ilustrovao i vizuelno opremio desetak knjiga, kao i kataloga za likovne izložbe domaćih i stranih autora.
 • Autor četiri poetske zbirke i koautor u sedam književnih projekata.
 • Koautor kratkih igranih filmova (scenario i režija).
 • Scenarista i scenograf predstava za mlade.
 • Član Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS), Beograd
 • Član Upravnog odbora Psihosocijalnog centra, Beograd
 • Član predsedništva Haiku društva Srbije
 • Predsednik Karling kluba “Vigled”, Valjevo
 • Koordinator grupe vizuelnih umetnika “Vigled”
 • Suosnivač i likovni urednik NVO “Asocijacija umetnosti i medija – pomoć za mlade i zdravlje”, Beograd
 • Likovni urednik časopisa za najmlađe “Petlić – Zlatni krestić”
 • Suosnivač umetničke grupe “Crni kreč” i urednik istoimenog časopisa
 • Saradnik Ministarstva zdravlja Republike Srbije u kampanji Nacionalne komisije za prevenciju pušenja
 • Saradnik Informativne službe Uprave zavodskih sankija Ministarstva pravde Republike Srbije
 • Saradnik Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.